Документи

Бланки документів КДЮСШ:

1. Бланк заяви на зарахування до КДЮСШ

2. Бланк рапорту на зарахування

3. Бланк розкладу занять тренера-викладача

Бланки протоколів змагань КДЮСШ:

 

Нормативно-правова база діяльності ДЮСШ:

1. Законодавча та нормативно-правова база у сфері фізичної культури і спорту

1.1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України” від 17.10.2009 р. № 1724-УІ.

1.2. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. № 1060-ХП.

1.3. Закон України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 року № 1841-Ш.

1.4. Указ Президента України “Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні” від 21.07.2008 № 640.

1.5. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні” від 23.06.2009 р. № 478.

1.6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” від 05.10.2008 р. № 993. (зі змінами 2013 р.)

1.7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад” від 06.05.2001 № 443.

1.8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов”язків” від 17.05.2002 № 660.

1.9. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки до 2020 року” від 03.06.2009 р. №592-р.

2. Організація роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2.1 Наказ № 67 від 17.01.2015 “про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

2.2. Наказ Мінсім’ямолодьспорту “Про затвердження переліку документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа” від 13.05.2009 р. № 1591.

2.3. Наказ Мінмолодьспорту “Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл” від 30.07.2013 № 37.

2.4. Наказ Мінсім’ямолодьспорту та МОН “Про затвердження форми свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та особистої картки спортсмена” від 16.06.2009 № 2128/540 (Зареєстровано в Мін’юсті 16.07 2009 р .за № 642/16658).

2.5. Наказ Мінсім’ямолодьспорту “Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам” від 30.07.2009 р. №2693.

2.6. Наказ Мінсім’ямолодьспорту “Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії” від 26.08.2009 р. № 3025

2.8. Наказ Мінсім’ямолодьспорту “Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту” від 23.09.2005 р. № 2097 (Зареєстровано в Мін’юсті 20.10.2005 р. за № 1236/11516).

2.9. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “Про затвердження Порядку часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” від 25.02.2009 № 15 (Зареєстровано в Мін’юсті 03.04.2009 р. за№ 306/16322).

2.10. Наказ Мінсім’ямолодьспорту “Про затвердження Положення про порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої, спортивної майстерності і спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю спортивним одягом, спортивним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування” від 04.02.2010 р. № 258 (Зареєстровано в Мін’юсті 26 .03.2010 р. за № 251/17546).

2.11. Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про внесення змін до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 18.05.2009 № 1624 (Зареєстровано в Мін’юсті 28.01.2010 за № 99/17394).

2.12. Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про затвердження форм звітності №5- ФК, №5-ФК (зведена) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та Інструкцій щодо їх заповнення» від 05.06.2006 № 1861 (Зареєстровано в Мін’юсті 23.06.2006 за №741/12615).

2.13. Наказ Державного Комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.12.2002 № 2850 “Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щомісячної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю”(Зареєстровано в Мін’юсті 18.02.2003 р. за № 135/7456).

2.14. Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» від 19.07.2012 № 829 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2012 року за № 1577/21889).